India Visum aanvragen

Stappen voor aanvraag India Visa

TIP: Als U bezig bent om een formulier in te vullen druk dan een keer op “Save” en noteer het “Temporary Application ID”. Als de site dan een keer vastloopt, of U moet achteraf wijzigingen aanbrengen in het formulier kunt U met dit nummer het oorspronkelijke formulier weer oproepen en aanpassen. Als het formulier eenmaal is opgeslagen en geprint is, kan het niet meer worden aangepast maar wel opnieuw worden afgedrukt bij het Online Indian Visa Form op Re-print te drukken

Het aanvraagformulier van India moet online worden ingevuld op deze link en daarna wordt afgedrukt en ondertekend. NB: Er moeten op het formulier twee handtekeningen worden gezet: één onder het vak van de pasfoto en één onderaan op het aanvraagformulier.
Let op: het formulier moet correct ingevuld en afgedrukt worden. Als er achteraf veranderingen worden aangebracht op het formulier is het niet meer geldig en moet er een nieuw formulier worden ingevuld (bijvoorbeeld: alle voornamen moeten vermeld zoals ze in het paspoort staan, bij Citizenship/National ID moet worden ingevuld : “NL”+ burger service (sofi-)nummer), etc. ). Let bij het paspoortnummer en burger service nummer op het verschil tussen een 0 (nul) en een O (hoofdletter o): het moet altijd een NUL zijn. Gehuwde of gescheiden dames moeten alleen hun meisjesnaam invullen, niet aangevuld  met e/v …).

Let op: Er moeten twee  kleurenpasfoto’s van 5×5 cm (2 x 2”) worden aangeleverd. De schouders moeten zichtbaar zijn. Voorts moeten er voor een toeristenreis twee extra verklaringen worden ingevuld en ondertekend
U vindt ze hier UndertakingForTouristVisa en Declaration

 

Iedere fout in het aanvraagformulier leidt tot afwijzing en dus vertraging!

Visumaanvragen duren ruim een week. Indien visa sneller klaar moeten zijn worden er spoedkosten in rekening gebracht.  Spoed visa kunnen wij voor uw verzenden naar Schiphol. De kosten worden doorberekend.

Wij kunnen ook zorgen voor zaken- of transitvisum (stage, werk, studie, etc.) die 6 maanden geldig zijn of 1  jaar business visa. Het  kan  voorkomen dat u zich persoonlijk moet aanmelden bij  het consulaat voor een interview.

Niet-Nederlanders die in Nederland wonen  moeten aantonen dat zij al minimaal een jaar in Nederland wonen,( vraag bij uw gemeente uitreksel) zoniet dan moet het visum in thuisland worden aangevraagd.

Britten, onafhankelijk van hoelang ze al in Nederland wonen,  zijn verplicht het visum in Londen aan te vragen.